Beskidy

Najmłodsze w Polsce góry – Beskidy. Ciągnące się od Polski aż po Czechy. Najwyższym punktem Beskidu Żywieckiego jest Diablak 1725 m, często również nazywany Babią Górą, jak cały masyw. Zaliczany jest on do Korony Gór Polski. Jest on najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i poza Tatrami najwyższym szczytem w Polsce.

Beskidy to jedne z najbardziej odwiedzanych gór w Polsce i prawdziwa perła województwa śląskiego i małopolskiego.

Górale są potomkami osadników z Małopolski i Śląska, ale w dużej mierze są przede wszystkim potomkami ludności wołoskiej, która łukiem Karpat przybyła na tereny dzisiejszej Polski. Wraz z przybyciem ludności wołoskiej nastąpił rozwój kultury pasterskiej w postaci wypasu owiec i bydła, taki obraz znajdujemy na każdym kontynencie, jak np. farmerzy wypasający owce w Australii i Nowej Zelandii jak i kowboje wypasających bydło w USA. Wielu górali z Podhala jak i z Beskidów zwłaszcza z trójwsi: Istebna, Jaworzynka, Koniaków wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie ich potomkowie po dziś dzień kultywują kulturę góralską w postaci: śpiewu, gwary, pięknych strojów. Stolicą regionu jest miasto Żywiec, ze swą wspaniałą historią. W latach 70-tych XX wieku wiele rodzin góralskich wyjechało za pracą na Śląsk, gdzie znalazło swój dom, wielu z nich wróciło, ale wielu z nich i ich potomków pozostało w śląskich miastach. Jak widać górale rozsiani są po całej Polsce i po całym świecie, śmiało można powiedzieć, że wszędzie są górale, a jeszcze więcej ludzi poprzez swe umiłowanie gór czuje się „ludźmi gór”, tak jak to ujął ks. prof. Józef Tischner:

„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero potem porobiyli się Turcy i Zydzi – przekonuje ks. prof. Józef Tischner. – Górole byli tyz piyrsymi ‚filozofami. ‚Filozof’ to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: ‚mędrol’. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole.”